Chính sách bảo mật của Decor TN

Trang web Decortn.com là sở hữu của Decor TN và là bên quản lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thiết lập Chính Sách Bảo Mật này để xác định cách chúng tôi xử lý thông tin mà Decor TN thu thập, cung cấp lý do tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân cụ thể về bạn. Vì vậy, trước khi sử dụng trang web Decor TN, bạn cần đọc Chính Sách Bảo Mật này.

01 - Chính sách thu thập thông tin cá nhân

Decor TN cam kết rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân. Của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ trường hợp có liên quan trực tiếp đến quá trình giao nhận sản phẩm của khách hàng. Thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ được sử dụng và lưu trữ trong nội bộ công ty. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách hàng bao gồm. Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính.

Những thông tin thu thập được sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Thông báo về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng.
  • Cung cấp và tư vấn thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.
  • Hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng.
  • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính.
02 - Mục đích xử lý dữ liệu

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu người dùng tối thiểu. Chỉ trong phạm vi cần thiết để duy trì trang web. Thông tin thu thập tự động được sử dụng để. Xác định các trường hợp tiềm ẩn về lạm dụng và tạo thông tin thống kê về việc sử dụng trang web. Thông tin thống kê này không được sử dụng để xác định người dùng cụ thể của hệ thống.

Bạn có thể truy cập trang web mà không cần tiết lộ danh tính hoặc thông tin cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng các tính năng cụ thể của trang web. Hoặc nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân. Như địa chỉ email, tên, địa chỉ, số điện thoại, và các chi tiết khác qua các biểu mẫu. Bạn có tùy chọn không cung cấp thông tin cá nhân. Nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng của trang web.

03 - Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Decor TN cam kết đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật sau đây:

  • Sử dụng Công Nghệ Bảo Mật Cao: Chúng tôi sử dụng công nghệ bảo mật cao để ngăn chặn việc truy cập máy tính trái phép.
  • Hạn Chế Truy Cập Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ đối với những người cần biết để thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Xóa Thông Tin Khách Hàng Không Cần Thiết: Mọi thông tin và hồ sơ của khách hàng sẽ được xóa sau khi chúng không còn cần thiết để lưu trữ.
04 - Thu thập dữ liệu từ thiết bị

Khi quý khách truy cập trang web của Decor TN, máy chủ sẽ ghi lại một số thông tin như địa chỉ IP, trình duyệt, các trang web của chúng tôi mà quý khách đã truy cập, thời gian truy cập, và thông tin thống kê khác. Các thông tin này được sử dụng để cải thiện trang web và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cam kết không ghi lại thông tin cá nhân của quý khách.

05 - Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật và không bị tiết lộ, trừ những trường hợp ngoại lệ sau:

  • Bên Vận Chuyển Giao Nhận: Thông tin của quý khách có thể được chia sẻ với bên vận chuyển để giao hàng tới khách hàng.
  • Mục Đích Thực Thi Pháp Luật: Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ trong trường hợp cần thiết để tuân thủ với yêu cầu pháp luật hoặc quy tắc của cơ quan thực thi pháp luật.
06 - Thay đổi chính sách bảo mật

Decor TN có quyền điều chỉnh và thay đổi chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật liên tục trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn bảo mật thông tin cá nhân của quý khách và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 60B Đường số 27, Phường 6, Gò Vấp

Số điện thoại: 0932 312 903

Email: infor.decortn.com

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 60B Đường số 27, Phường 6, Gò Vấp

Số điện thoại: 0932 312 903

Email: infor.decortn@gmail.com

Fanpage/TikTok: @decortn